KIỂM TRA 40 CODE 2D 1.0*1.0mm TRÊN TRAY

Check 40 code 1.0*1.0 on tray

KIỂM TRA 30 CODE 2D 1.5*1.5mm TRÊN TRAY

Check 30 code 1.5*1.5 on tray

ĐỌC KIỂM TRA CHỮ TRÊN TEM MÁY GIẶT

Check OCR in washing Machine Label

KIỂM TRA QR CODE

Check code 2D

KIỂM TRA THẺ BẢO HÀNH

Warranty card check

KIỂM TRA KÝ TỰ

Check OCR