Dự Án: Hệ thống in tem IoT

Project: – IoT Stamp printing sytem

 

Dự Án: Kiếm soát sản phẩm đã đi qua công đoạn plasma

Project: Controlling products that have gone through the plasma stage